پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

روش تحقيق در مديريت

فصل 1: تبيين تحقيق و دلايل انجام آن

فصل2:عناصر تحقيق

فصل3:فرايند و مراحل مختلف تحقيق

فصل4:انتخاب موضوع، تعريف مسئله و ...

فصل 5: روشهاي تحقيق علمي

فصل6: پيشينه موضوع تحقيق

فصل7:تحقيقات كيفي و روشهاي گردآوري

فصل8: تحقيقات تجربي (آزمايشي)

فصل9: تحقيق پيمايشي

فصل10: مفاهيم جامعه، نمونه و انواع نمونه

فصل11: تحليل آماري پژوهش

فصل12: تنظيم گزارش تحقيق

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

يوه هاي شهودي:استناد به استدلال

 

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت

 

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت

 

تثبيت باور- روش پيشيني مقدم بر تجربه

كوهن و نگل: روش شهودي

حكم هاي پذيرفته شده ((پيش گراي)) بديهي اند

استدلال را بپذير نه لزوماً تجربه را

تمايل طبيعي بشر به سوي حقيقت

 

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

روش علمي:فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن موقعيتي نامعين

استقرا علمي:

آمار – نمونه و جامعه- تفكر علمي

مشاهده و تجربه

در شرايط مشابه تكرار پذير باشد

قانون مند و تاليفي

به سليقه شخصي افراد ارتباطي ندارد-نتيجه گيري كمي و زبان رياضي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت در زمینه روش تحقيق در مديريت - 60 اسلاید

خرید آنلاین