پاورپوینت روش تحقيق در مديريت - 50 اسلاید

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت - 50 اسلاید

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت - 50 اسلاید

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

فصل 1: تبيين تحقيق و دلايل انجام آن

فصل2:عناصر تحقيق

فصل3:فرايند و مراحل مختلف تحقيق

فصل4:انتخاب موضوع، تعريف مسئله و ...

فصل 5: روشهاي تحقيق علمي

فصل6: پيشينه موضوع تحقيق

فصل7:تحقيقات كيفي و روشهاي گردآوري

فصل8: تحقيقات تجربي (آزمايشي)

فصل9: تحقيق پيمايشي

فصل10: مفاهيم جامعه، نمونه و انواع نمونه

فصل11: تحليل آماري پژوهش

فصل12: تنظيم گزارش تحقيق

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

شيوه هاي شهودي:استناد به استدلال

 

تثبيت باور- روش پيشيني مقدم بر تجربه

كوهن و نگل: روش شهودي

حكم هاي پذيرفته شده ((پيش گراي)) بديهي اند

استدلال را بپذير نه لزوماً تجربه را

تمايل طبيعي بشر به سوي حقيقت

 

تعريف علم و كاركردهاي آن

علم:دانش يا آگاهي و معرفت

علم ضد جهل

ادراك مطلق يا حصول صور اشيا نزد عقل

دو ديدگاه در خصوص علم:

ايستا (علم فعاليتي است كه اطلاعات نظام يافته اي را درباره جهان فراهم مي آورد-علم روشي براي تبيين پديده هاي مشاهده شده

پويا: دانشمندان –ديدگاه اكتشافي(كشف يا آشكار سازي)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت روش تحقيق در مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت روش تحقيق در مديريت از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت - 50 اسلاید

خرید آنلاین